របៀបយក Instagram Session ID ដើម្បីដោនឡូត Private Account

I. តើអ្វីជា Instagram Session ID

Instagram Session ID ជាផ្នែកមួយនៃ Cookie របស់គណនី Instagram របស់អ្នក។

2. តើវាមានប្រយោជន៍អ្វី?

យើងប្រើ Instagram Session ID នេះដើម្បីទៅ ទាញយក (Download) រូបភាព ឬ វីដេអូ របស់គណនីដែលបានដាក់ Private លុះត្រាតែ គណនី Instagram របស់អ្នកបាន Follow គណនីដែលដាក់ Private នោះហើយ ទើប Session ID នេះអាចប្រើការបាន។

3. វិធីយក Session ID

សូមបើកកម្មវិធី Google Chrome ហើយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://www.instagram.com/ ហើយ Login ចូលគណនី Instagram របស់អ្នក។ (សូមប្រើគណនីក្លែងក្លាយដើម្បីចៀសវាងការប្លុកពី Instagram។ ហាមដាច់ខាតការប្រើគណនីផ្លូវការផ្ទាល់ខ្លួន)

បន្ទាប់ពី Login ហើយ សូមចុចលើរូបមេសោនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃ Address Bar ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម។

បន្ទាប់ សូមចុចលើពាក្យ Cookies

បន្ទាប់ សូមចុចបើកផ្ទាំង instagram.com ហើយអូសចុះក្រោម

អ្នកនឹងឃើញពាក្យ sessionid សូមចុចលើវា ហើយ Copy Content ដូចក្នុង រូបខាងក្រោម

Session ID មានទំរង់ស្រដៀងបែបនេះ 1047836161%6ApiCi84ti2zY12M%3B9
សូម Copy វាហើយយកទៅ Paste ចូលក្នុង Tool ជាការស្រេច។

បញ្ជាក់៖ សូមកុំ Log out គណនី Instagram ចេញពី Chrome ឲ្យសោះ ព្រោះវានឹងធ្វើអោយ Session ID ផុតកំណត់ ប្រើលែងបាន។